Ordinarie arbetstid

Vad som räknas som ordinarie arbetstid styrs av kollektivavtalet. Du som arbetsgivare ska meddela varje anställd om vad som gäller hos er. Undantag kan överenskommas inom vissa ramar. Skulle den ordinarie arbetstiden förändras ska du som arbetsgivare meddela den anställde om de nya riktlinjerna minst två veckor innan de ska träda i kraft. Arbetstiden kan också förläggas inom en ram, så kallad flextid. I flextidsreglerna bör man även reglera arbete utöver ordinarie arbetstid.

 

Rast ingår inte i arbetstiden, men under en dag bör ska den anställde ha tid för vila och mat under minst 30 minuter. Rast ska läggas ut så att inget arbetspass blir längre än fem timmar.

Att tänka på

 • Ordinarie arbetstid
 • Kollektivavtal
 • Vad gäller vid förändring av arbetstid
 • Rast
 • Flextid

Övertid och mertid

Utöver ordinarie arbetstid ger arbetstidslagen möjlighet till övertid och mertid om det finns behov. Lagen skiljer på allmän och extra övertid respektive allmän och extra mertid.

 

All arbetad tid utöver ordinarie arbetstid ska redovisas per månad i en särskild övertidsjournal. Även nödfallsövertid ska föras i en särskild journal.

 • Skillnaden på övertid och mertid
 • Finns ett behov
 • Övertidsjournal
 • Kollektivavtal

Ersättning för övertid och mertid

Om en anställd har jobbat mer än dennes ordinarie arbetstid så ska en ersättning för den tiden utbetalas. Övertidsersättningens storlek beror på när arbetet utförts och om det görs under så kallad enkel eller kvalificerad tid.

 

Ett alternativ till att betala ut ersättning är att erbjuda kompensationsledighet. Mertid, upp till en heltidsanställds dagliga arbetstid, ersätts dock endast med pengar, inte med tid.

Att tänka på

 • Ersättning
 • Kompensationsledighet
 • Beredskapsarbete
 • Vad säger kollektivavtalet

Krislägesavtal för kommunägda bolag


Fastigo har träffat överenskommelse med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Vision, Unionen, Ledarna och AiF om krislägesavtal för Fastigos kommunala medlemsföretag. Avtalet kan tillämpas då kommunen efterfrågar personella resurser efter att krisläge har utlysts enligt SKRs regler.

Krislägesavtalet ger en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna.

 

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.