Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen definierar grunderna för diskriminering samt vilka kategorier av personer som skyddas av lagen.

Att tänka på:

 • Diskrimineringsgrunderna
 • Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare och diskriminering

Diskrimineringslagen föreskriver ett generellt förbud för arbetsgivare att diskriminera. Förbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. I lagen definieras också arbetsgivarens skyldighet och ansvar att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier.

 

Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Att tänka på:

 • Situationer där diskriminering kan uppstå
 • På arbetsplatsen
 • I samband med anställning
 • Undantag
 • Arbetsgivarens skyldigheter och ansvar
 • Lönekartläggning

Diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda

Diskrimineringslagen skyddar deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda mot diskriminering när det gäller lön eller andra anställningsvillkor.

Föräldraledighetslagen

Lagen innehåller ett särskilt förbud mot diskriminering av anställda som är föräldralediga. Förbudet gäller även om det inte är avsiktligt att diskriminera den anställde, det räcker att föräldraledigheten är en av flera orsaker till det ojusta handlandet. Förbudet omfattar såväl anställda som arbetssökande.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplat­sens gemenskap.

 

Alla arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep­teras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka för­hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivare ska även se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och att dessa är kända för alla arbetstagare.

Att tänka på:

 • Kränkande handlingar
 • Förtydliga vad som gäller hos er
 • Rutiner

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.