Rättigheter och skyldigheter

Vid övergång av verksamhet övergår alla rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalet automatiskt från den tidigare till den nya arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att motsätta sig att övergå till den nye arbetsgivaren. Uppstår en övertalighet på grund av övergången ska den hanteras av nye arbetsgivaren.

Kollektivavtal

Vid en övergång blir den nya arbetsgivaren automatiskt bunden av det kollektivavtal som den anställde har. Detta gäller till dess att kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat gälla.

 

Är den nye arbetsgivaren redan är bunden av ett motsvarande kollektivavtal, ska anställningsvillkoren i det kollektivavtal som gällde hos den tidigare arbetsgivaren gälla under ett år för de övertagna arbetstagarna.

Särskilt om entreprenadsituationer

Utläggning på entreprenad, byte av entreprenör eller hemtagning av entreprenad kan i sig anses som en lagenlig övergång.

 

För att bedöma om det skett en övergång av verksamhet i dessa situationer, görs en avvägning av samtliga omständigheter kring ändringen av entreprenad. Det räcker inte med att se om betydande materiella eller immateriella tillgångar överförs till den nye arbetsgivaren utan även hur viktiga dessa är.

 

I en verksamhet som i huvudsak baserar sig på arbetskraft kan det anses som en övergång om ett företag övertar en huvuddel av personalstyrkan.

 

I verksamheter som förutsätter omfattande materiel och anläggningar krävs istället att stora delar av dessa tillgångar överförs till den nye arbetsgivaren.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.