Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare har du enbart ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, det vill säga sådant som gör att den anställde på bästa sätt kan komma tillbaka till arbetet.

 

För att kunna göra det på ett effektivt sätt är arbetsgivaren skyldig att organisera en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsmiljön ska anpassas till enskilda individer och arbetet ska anordnas efter den enskilde arbetstagarens förutsättningar. Hur detta ska ske varierar på varje enskild arbetsplats.

Att tänka på:

  • Ansvarsfördelning
  • Anpassning
  • Arbetsmiljö

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan ska upprättas när man tror att en anställds arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.

Planen fungerar som ett stöd i rehabiliteringsarbetet och ska innehålla vilka rehabiliteringsåtgärder som ska vidtas samt en tidsplan för dessa. Som arbetsgivare ska du fortlöpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den. Du ska även lämna information om rehabiliteringsarbetet till Försäkringskassan.

Att tänka på:

  • 60 dagar
  • Stöd i rehabiliteringsarbetet
  • Ansvar att den följs och hålls uppdaterad

Rehabiliteringsåtgärder

Du som arbetsgivare ansvarar för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inom, eller i anslutning till, den egna verksamheten. Exempel på sådana åtgärder är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, ändrad arbetsorganisation eller omplacering.

Anpassning av arbetsplatsen

Du som arbetsgivare ansvarar för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inom, eller i anslutning till, den egna verksamheten. Exempel på sådana åtgärder är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, ändrad arbetsorganisation eller omplacering.

På grund av sjukdom prova annat arbete

Anställda har under vissa förutsättningar rätt att vara lediga för att under en pågående sjukskrivning prova annat arbete. Ledigheten kan avse heltid eller deltid och är maximerad till 12 månader inklusive den närmast föregående sjukperioden.

 

Enligt vissa kollektivavtal kan tjänstledighet även beviljas upp till sex månader för att i rehabiliteringssyfte pröva annat arbete.

Ekonomiskt stöd för rehabiliteringsåtgärder

I samband med rehabilitering eller när de åtgärder som kan krävas inte har hjälpt den anställde att gå tillbaka till arbetet, finns olika ekonomiska stöd att söka.


I första hand ges stöd av Försäkringskassan men det finns även kollektivavtalade stöd i olika former. Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo–LO kan i vissa fall ge arbetstagare stöd för omställning till en stadigvarande försörjning. Genom Fastigos ramavtal med Arbetslivsresurs får medlemsföretag rabatt för olika insatser i samband med rehabilitering. Arbetstagare som omfattas av försäkringarna AGS och AGS-KL hos AFA kan ansöka om viss ekonomisk ersättning för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.