Fastigos löneskola

Vad menas med lönebildning och lokal lönebildning? Vad måste arbetsgivaren tänka på när lönerna sätts?

I Fastigos löneskola finns information och konkreta tips om hur arbetsgivaren kan utveckla företagets arbete kring lönesättning.

Löneskolan är indelad i fyra olika delar; 
– allmänt om lönebildning, 
– kartlägga och analysera löner, 
– lönerevision samt 
– mer i löneskolan.

Allmänt om lönebildning

I denna del av löneskolan finns information om vad lönebildning är, vilka olika delar en lön består av, vad som menas med individuell lönesättning samt vad man ska tänka på när man tar fram en lönepolicy och företagets kriterier för att sätta lön.

Kartlägga och analysera löner

En viktig del i arbetsgivarens förberedelser för att sätta lön är att kartlägga och analysera företagets löner och lönestruktur. Löneskolans andra del, Kartlägga och analysera löner, beskriver hur det går till. Ett särskilt avsnitt beskriver hur en lönekartläggning tas fram.

Fastigos lönestatistik utgår från Klassigo, som har en systematisk indelning av befattningar inom fastighetsbranschen. Läs här hur Klassigo-koder steg för steg tas fram för företagets befattningar och sedan förklaringar, definitioner och tips om hur Fastigos lönestatistik enkelt kan användas.

Lönerevision

Här beskrivs lönerevisionens olika delar, hur man kan gå tillväga och vad man ska tänka på i en lönerevision.

Läs också om vad arbetsgivaren ska tänka på vid löne- och utvecklingssamtalen.

Mer i löneskolan

I Lönebegrepp finns definitioner på vanliga begrepp inom lönebildningsområdet.

Lönebildning är en process som sker fortlöpande under hela året. Löneåret ger en bild av hur företagets löneprocessen kan se ut under ett år.

Lönestatistik för fastighetsbranschen

Lönestatistiken för fastighetsbranschen är partsgemensam. Här presenteras marknadslöner för fastighetsbranschen för september månad. Den visar lönenivåer för alla vanliga befattningar i fastighetsbranschen för hela landet, men också uppdelat på region och företagsstorlek. Här finns också lönenivåer för chefsbefattningar i branschen. 

 

All lönestatistik bygger på klassificeringssystemet Klassigo, som även det är partsgemensamt. I systemet klassificeras befattningar och arbetsuppgifter – inte individen som innehar befattningen och utför uppgifterna. Systemet tar inte hänsyn till kvalifikationer annat än de som krävs för befattningen.

Lönestatistik för fastighetsbranschen
Att klassificera jobb i fastighetsbranschen

Sjukfrånvarostatistik

Fastigo har sammanställt sjukfrånvarostatistik sedan 2001. I sammanställningen redovisas sjukfrånvaro inom branschen per kalenderår. Statistiken anges utifrån kön samt arbetare och tjänstemän.

Enkäter

Fastigo genomför enkäter i olika aktuella ämnen. För en del enkäter sammanställs resultatet i kortare rapporter.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.