Permission

Permission innebär kort ledighet med bibehållna anställningsförmåner. I regel gäller det endast för del av dag, endast om det finns synnerliga skäl kan permission beviljas för en eller flera dagar.

Det är alltid arbetsgivaren som avgör om en arbetstagare ska beviljas permission eller inte. Avtalets regler för permission innebär inte att en arbetstagare har en absolut rätt till ledighet. Arbetstagaren har inte rätt till permission om ersättning enligt socialförsäkringsbalken kan utges, exempelvis för tillfällig vård av barn.

Fastigo rekommenderar företagen att fastställa i vilka situationer arbetstagarna har rätt till permission och att tillämpa lika permissionsregler för alla arbetstagare.

Tjänstledighet

Tjänstledighet innebär normalt ledighet med löneavdrag. För viss facklig verksamhet har dock arbetstagare rätt till bibehållen lön under ledigheten. I andra fall, som vid föräldraledighet, görs löneavdrag men arbetsgivaren kan enligt kollektivavtalet vara skyldig att utge viss ersättning.

I många situationer är arbetstagares rätt till ledighet reglerad i lag. Det finns för närvarande åtta olika ledighetslagar utöver semesterlagen. Även så kallade intressen av högre ordning, exempelvis vissa politiska uppdrag eller att vittna i domstol, ger rätt till tjänstledighet. I andra fall krävs att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om ledigheten.

Löneavdrag vid tjänstledighet

Avdrag vid tjänstledighet beräknas på olika sätt beroende på ledighetens längd och anges kollektivavtalet.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.