DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Jag har så få anställda – behöver jag vara med i en arbetsgivarorganisation?

Oavsett om du har flera hundra anställda eller endast en person anställd så har du ett arbetsgivaransvar gentemot den anställde. Vad gäller exempelvis arbetsmiljön så är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för denna. Arbetsmiljö handlar om att den anställde inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada. I Arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att uppfylla detta ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller lagens krav.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.