Bilaga 4: Avtal om anställning för enstaka dagar

Innehållsförteckning
Bilaga 4: Avtal om anställning för enstaka dagar
Innehållsförteckning
Bilaga 4: Avtal om anställning för enstaka dagar

Bilaga 4: Avtal om anställning för enstaka dagar

Ny bilaga från 2020-11-01:

Avtal om anställning för enstaka dagar får träffas om det föranleds av att arbetet har oregelbunden beskaffenhet, arbetstiden inte går att schemalägga och när arbetsgivaren har ett tillfälligt behov av arbetskraft.

Anställningen ska avse allmän visstid eller vikariat.

Arbetsgivare och arbetstagare ska träffa överenskommelse om en ram för anställningen, innefattande
– tidsperiod
– anställningsform
– timlön inklusive semesterersättning samt avtalsområde.

Varje arbetstillfälle, som avtalas muntligen mellan arbetsgivare och arbetstagare är i sig en fristående anställning. Det innebär att de mellanliggande dagarna inte räknas som anställningstid. Arbetstillfällena tillgodoräknas som anställningstid enligt Lagen om anställningsskydd.

Anställning för enstaka dagar inom ramavtalet innebär att
– arbetsgivaren behöver bara erbjuda arbete då behov av extra arbetskraft uppstår
– arbetstagaren kan acceptera eller avvisa erbjudandet
– arbetstagaren vid anställningen ersätts enligt ramavtalet.

Arbetstagare enligt detta avtal omfattas ej av F-avtalets § 2 mom 2:3 och mom 4 samt § 6 mom 1:2.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.