När övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?

Fastighets, Kommunals och Visions avtal (F,S,K) omfattas av reglerna i 5a § om konvertering i lagen om anställningsskydd. Allmän visstid övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år med denna anställningsform under en femårsperiod.  Om arbetstagaren har haft många anställningar efter varandra kan ramperioden på fem år i vissa fall utvidgas. Notera att allmän visstid […]

Kan jag anställa vem jag vill?

Det finns vissa begränsningar som hindrar en arbetsgivare att välja vem man vill vid anställning. Det är bland annat följande:  Om en anställd behöver omplaceras för att undvika uppsägning  Om en person har företrädesrätt och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten Om det skulle anses diskriminerande enligt lag.  

En medarbetare missköter sitt jobb – vad gör jag?

En arbetsgivare måste alltid vara tydlig med vilket beteende som inte accepteras på arbetsplatsen. I första hand hanterar man detta genom muntliga tillsägelser. Dokumentera gärna vad samtalet har gått ut på och spara anteckningarna. Om arbetstagaren trots ett flertal tillsägelser inte rättar sitt beteende kan arbetsgivaren dela ut en skriftlig varning. I den redogör arbetsgivaren […]

Vi ska fusioneras med ett annat företag- hur gör vi med personalen?

Fusionen innebär normalt sett att all verksamhet och personal går över till det bolag som man fusioneras med. Reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen om anställningsskydd blir tillämpligt och arbetstagarna får inte sägas upp på grund av förändringen utan går över till den nya arbetsgivaren med oförändrade villkor. I 28 § […]