Vad krävs för utträde ur Fastigo?

Du ska anmäla företagets uppsägning skriftligt till Fastigo. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som infaller närmast efter sex månader från uppsägningen. Notera dock att kollektivavtal inte upphör automatiskt vid utträde.

Vilka är mina skyldigheter som medlem?

Att vara medlem innebär många fördelar men också vissa skyldigheter som att teckna försäkringar och att följa kollektivavtalen. Dessutom måste alla medlemmar så klart följa Fastigos stadgar.