https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA

Kompetensförsörjning

Fastigo om: kompetensförsörjning i fastighetsbranschen

Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande för fastighetsbranschens framtida utveckling. Fastigo arbetar aktivt med att stötta våra arbetsgivare och fastighetsbranschen i denna viktiga fråga, bland annat som initiativtagare till Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och genom våra olika typer av anställningsavtal. 

Fastigo + Fastighetsbranschens utbildningsnämnd = sant

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. Utbildningsnämnden företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och kompetensfrågor. 

Fastigo är en drivande initiativtagare till Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och innehar för närvarande ordförandeskapet i styrelsen genom Fastigos rådgivare och förhandlare Susanne Svensson. 

Vill du arbeta med kompetensförsörjning lokalt?  Kontakta FU här. 

Fastighetsbranschen som drömarbetsgivaren

Faval – validering av din personal
Som arbetsgivare kan du validera din personal som ett verktyg i kompetensutvecklingen – vilken kompetens finns på plats idag och vilken saknas? Faval är ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. 

Jobba i fastighetsbranschen
Fastighetsbranschen.nu riktar sig direkt till unga som är nyfikna på vår bransch. Se till att du finns bland arbetsgivarna i branschen!

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd tryggar framtidens kompentesbehov. 

Mångfald och inkludering i fastighetsbranschen

Många företag i fastighetsbranschen jobbar framgångsrikt med mångfald och inkludering. Inte minst som ett led i kompetensförsörjningsfrågan, men även som en medveten strategi för integration och trygghet i utsatta områden. Inspireras av strategier, metoder och konkreta exempel från Fastigos medlemsföretag.

Språkluncher kan ge ny kompetens

Fastigo träffade Linn Lichtermann, Community Manager Ebbepark, Sara Malmgren, hållbarhetsansvarig på Sankt Kors och Nathalie Lindquist, verksamhetsutvecklare på Sankt Kors för en intervju om hur de...

”Alltid vinst att jobba med mångfald”

 Fastigo träffar Lara Kheiroujan som jobbar som trygghetschef på den allmännyttiga bostadsstiftelsen Platen i Motala. Detta för att prata om Platens arbete med mångfald och inkludering....

Hela världen i SGS Studentbostäder

Mångfald och inkludering på SGS betyder att verksamheten ska byggas på en öppenhet för etnisk och social mångfald och jämställdhet mellan könen.

Värderingar styr på HSB Stockholm

För HSB Stockholm betyder mångfald och inkludering att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, och att dessa ska vara lika oavsett diskrimineringsgrund.

Fastigos kollektivavtal möjliggör anställningsformer som lärling och yrkesintroduktion för att främja kompetensförsörjningen. 

Fastigos avtal - en pusselbit i kompetensutmaningen

Fastighetsbranschen står inför en stor generationsväxling och behovet av nya medarbetare är stort. Fastigo har tagit fram flera avtal och anställningsformer för att främja kompetensförsörjningen i fastighetsbranschen. 

Våra lärlingsavtal är helt unika för fastighetsbranschen och möjliggör ny välutbildad arbetskraft som bidrar till utveckling av företagen och branschen som sådan. 

Fastigo har även tagit fram anställningsformen yrkesintroduktion, en form av provanställning som ska innehålla en viss mängd utbildning. 

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se.haus.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.