https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA

Lönekartläggning

Checklista

Nu har vi gått igenom alla steg som ingår i att genomföra en lönekartlägning: Samverkan och information, förarbete, bestämmelser och praxis om lön, lika arbete, likvärdigt arbete, hierarkiskt arbete och handlingsplan. Som avslut på denna utbildning har vi sammanställt en checklista som du kan ha med dig under arbetet med lönekartläggning. 

Lönekartlägning – så här gör du 

Steg 1: Samverka och informera

Samverkan ska ske i alla steg: Från kartläggning till analys, vid eventuella åtgärder som behöver vidtas, samt vid uppföljning. 

 

 • Bestäm hur samverkan ska ske
 • Utse arbetsgrupp
 • Bestäm syfte, mål och tidplan för arbetsgrupp

 

Läs mer i avsnitt 1: Samverkan och information 

Steg 2: Förbered arbetet
 • Följ upp senaste årets handlingsplan 
 • Ta fram samtliga dokument som reglerar lönesättning (inkl organisationsplan, befattningsbeskrivning samt Klassigo-koder om du vill använda Fastigos lönestatistik för att belägga ett visst löneläge)
 • Bestäm lönebegrepp
 • Sammanställ löneuppgifter för samtliga arbetstagare per det datum som bestämts för lönekartläggningen – säkerställ att samtliga arbetstagare är med
 • Gruppera arbetsuppgifter och gör beräkningar för dessa

 

Läs mer i avsnitt 2: Förarbete

Steg 3: Kartlägg och analysera bestämmelse och praxis om lön
 • Kartlägg riktlinjer, bestämmelser och praxis om lön (kollektivavtal, individuella anställningsvillkor, sidoförmåner m.m.)
 • Analysera riktlinjerna, bestämmelser och praxis (analysera villkor, lönekriterier, sidoförmåner m.m. – finns skillnader?) 

 

Läs mer i avsnitt 3: Bestämmelser och praxis om lön 

Steg 4: Kartlägg och analysera lika arbete

Jämförelse mellan lönerna hos kvinnor och män som utför lika eller i det närmaste lika arbete.

 

 • Gruppera arbeten med lika eller i det närmaste lika arbetsuppgifter.
 • För varje grupp där det finns både kvinnor och män görs följande.
  • Analysera skillnaden i medellön mellan könen. 
  • Analysera löneskillnader på individnivå. 
  • Jämför skillnaden i lönespridning mellan könen. Analysera vad skillnaden beror på samt om och hur det kan påverka löneutvecklingen på ett sätt som har samband med kön.
  • Dokumentera till sist de löneskillnader som inte går att motivera fullt ut.
 • Kom i håg att vid lika arbete görs analysen utifrån båda könen, det vill säga skillnader i lön för både män och kvinnor ska kunna förklaras.

 

Läs mer i avsnitt 4: Lika arbete 

Steg 5: Kartlägg och analysera likvärdigt arbete

Jämförelse mellan kvinnodominerade grupper och icke kvinnodominerade grupper med likvärdigt arbete.

 

 • Gör en arbetsvärdering (Obs, Klassigo räcker ej)
  • Bestäm bedömningsfaktorer
  • Värdera arbeten
  • Bestäm om någon/några faktorer är viktigare än andra. Genomför i så fall en viktning av samtliga faktorer.
  • Dela in samtliga grupper (befattningar) i så kallade kluster (grupper med likvärdigt arbete)
 • Inom respektive kluster görs följande:
  • Jämför och analysera medellönen för ett kvinnodominerat arbete med medellönen för ett icke kvinnodominerat arbete.
  • Jämför skillnaden i lönespridning mellan arbetena. Analysera vad skillnaden beror på samt om och hur det kan påverka löneutvecklingen på ett sätt som har samband med kön.
  • Dokumentera till sist de löneskillnader som inte går att motivera fullt ut.

 

Läs mer i avsnitt 5: Likvärdigt arbete

Steg 6: Kartlägg och analysera hierarkiskt arbete

Jämförelse mellan kvinnodominerade grupper och icke kvinnodominerade grupper, där kraven för arbetet är lägre men lönen högre.

 

 • Notera vilka befattningar som är kvinnodominerade.
 • Jämför medellönen för varje enskilt kvinnodominerat arbete med medellönen för samtliga icke kvinnodominerade arbeten som har en lägre klustervärdering.
  Om det kvinnodominerade arbetet har en lägre medellön än något av dessa icke kvinnodominerade arbeten med lägre värdering, måste en analys om orsaken göras.
 • Dokumentera till sist de löneskillnader som inte går att motivera fullt ut.

 

Läs mer i avsnitt 6: Hierarkiskt arbete 

Steg 7: Dokumentera/ta fram handlingsplan

Arbetet med lönekartläggning ska dokumenteras om företaget har minst 10 anställda. Dokumentationen skall innehålla: 

 

 • Resultat och analys av årets lönekartläggning
 • Lönejustering och åtgärder
 • Kostnadsberäkning
 • Tidsplanering
 • Utvärdering
 • Samverkan

 

Läs mer i avsnitt 7: Handlingsplan 

Kursens innehåll 

Start
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se.haus.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.