Anställning

Anställning regleras i kollektivavtalet samt i lagen om anställningsskydd (LAS). 

För mer information om vad som gäller vid anställning av arbetstagare, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta. Där förklaras reglerna kring anställning av arbetstagare under nedanstående rubriker.

 • Översikt
 • Arbetsgivarnytt

Att anställa

 

En arbetsgivare har en frihet att välja vem som ska anställas med vissa inskränkningar i olika lagar. 

Ett anställningsavtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt men det kan också ingås genom att en arbetsgivare uppträder så, att en arbetstagare med fog uppfattar sig som anställd. 

Att tänka på

 • Kollektivavtal
 • Anställningsavtal
Fördjupningar
Läs mer i kollektivavtalet

Före anställning

Innan anställning som medför ändrad organisation kan det krävas MBL- eller samverkansförhandling.

Arbetsgivaren måste också kontrollera om det finns någon med tillräckliga kvalifikationer som skulle kunna bli föremål för omplacering på grund av en förestående uppsägning eller har företrädesrätt till anställning. 

Om arbetsgivaren så önskar, kan den lediga tjänsten anmälas till Arbetsförmedlingen och annonseras via dem.  Intern annonsering eller rekrytering behöver inte göras om inte arbetsgivaren i exempelvis ett lokalt kollektivavtal förbundit sig att göra det.

I samband med rekryteringen måste arbetsgivaren ta hänsyn till reglerna i diskrimineringslagen samt arbetsmiljöförordningen som rör minderåriga. För utländska medborgare har arbetsgivaren skyldighet att kontrollera att det finns arbetstillstånd. 

Ska den anställde ha sin arbetsplats regelbundet förlagd till skola eller barnomsorg kan det krävas ett registerutdrag.  

Att tänka på

 • Behövs MBL- eller samverkansförhandling
 • Omplacering
 • Annonsering
 • Arbetstillstånd

Anställningsformer

Huvudregeln är att ett anställningsavtal ska gälla tillsvidare. 

I LAS och kollektivavtal finns vissa undantag från huvudregeln som anger i vilka situationer och under vilka villkor det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad anställning. Efter viss tid kan en tidsbegränsad anställning automatiskt komma att övergå i en tillsvidareanställning. 

Provanställning kan användas när det finns ett reellt behov av att pröva en person i en viss befattning, exempelvis om arbetstagarens kvalifikationer för befattningen är oprövade eller att lämpligheten för vissa arbetsuppgifter kan behöva prövas. 

Att tänka på

 • Anställningsform
 • Finns undantag i LAS eller kollektivavtal
 • Provanställning

Anställningsavtalet

Grunden för varje anställning är anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den enskilde anställde. Förutom den överenskommelse som träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren fylls anställningsavtalet ut av regler och normer i lagstiftning och kollektivavtal samt av reglementen, instruktioner eller andra bestämmelser och direktiv som arbetsgivaren utformat.

Att tänka på

 • Lagar och regler utanför anställningsavtalet
 • Kollektivavtal
 • Egna tillägg

Efter anställningen

För vissa anställningar har arbetsgivaren en skyldighet att informera fack eller skyddsombud.

 

Ändras anställningsvillkor under en pågående anställningen kan arbetsgivaren vara skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren.

Att tänka på

 • Skyldigheter för arbetsgivaren
 • Förändrade villkor under anställningen

Försäkringar för nyanställda

Arbetsgivaren bör informera en nyanställd om villkoren i de avtalsförsäkringar som finns. Det bolag som administrerar försäkringarna har information om rutinerna för att anmäla den nyanställde. 

Att tänka på

 • Avtalsförsäkringar
 • Rutiner vid nyanställning

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.