DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Semester

Alla arbetstagare, oberoende av anställningsform och arbetstid, har rätt till semesterförmåner bestående av semesterledighet, semesterlön samt semesterersättning.  

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Semesterförmåner

Rätten till semesterledighet finns alltid, medan rätten till semesterlön måste tjänas in under anställningstiden. Semesterersättning utges efter att anställningen upphört.

Fördjupningar
Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Intjänandeår / semesterår

Vid beräkning av semesterförmån utgår man från intjänandeår då förmåner tjänas in och semesterår då förmåner tas ut.

Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Semesterledighet, nyanställning och kortare tidsbegränsad anställning

Hur många semesterdagar en anställd har rätt till ska anges i anställningsavtalet. För nyanställda finns vissa begränsningar i rätten till semesterledighet. Vid kortare tidsbegränsad anställning kan man träffa överenskommelse om att semesterersättning betalas istället för att semesterledighet läggs ut.

Semesterförläggning

Om den anställde har fler än 20 betalda semesterdagar, ska minst 20 dagar förläggas och tas ut under semesteråret medan övriga dagar kan sparas. Anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden. Du som arbetsgivare ska lämna besked om hur semestern kommer vara förlagd senast två månader innan semesterperioden börjar.

Semesterlön

Semesterlön tjänas in i förhållande till anställningstid under intjänandeåret. I kollektivavtalet finns regler kring semesterlönens storlek och dess utbetalning.  

Fördjupningar
Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Sparad semester

Det finns särskilda regler som gäller när en arbetstagare vill ta ut semester som sparats under tidigare semesterår. Läs mer om dem i kollektivavtalet.

Fördjupningar
Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Semesterlönegrundande frånvaro

Viss frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande och ger enligt semesterlagen rätt till samma semesterförmåner som om man hade arbetat under denna tid.

Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Sjukfrånvaro under semester

Blir en anställd sjuk under sin semesterledighet finns särskilda regler. Detta gäller även om den anställde är långtidssjuk.

Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Semester under uppsägningstid

Det finns begränsningar i vilken rätt du som arbetsgivare har att förlägga semester under en anställds uppsägningstid.

 

Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Semesterersättning

När en arbetstagare slutar sin anställning ska all innestående semester ersättas kontant, senast en månad efter att anställningen upphört.

 

Fördjupningar
Läs mer i kollektivavtalet
Externa länkar

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.