DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Tjänstledighet och permission

Ledighet kan bestå av tjänstledighet, permission, sjukledighet eller semester. Dessa regleras i kollektivavtalet och olika lagar beroende på vilken typ av ledighet det gäller.  

 

För mer information om vad som gäller då en arbetstagare är tjänstledig eller har permission, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta. Där förklaras reglerna kring ledighet under nedanstående rubriker. Ledighet under sjukdom, föräldraledighet och semester kommenteras i separata fördjupningar. 

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Permission

Permission innebär kort ledighet med bibehållna anställningsförmåner. I regel gäller det endast för del av dag. Om det finns synnerliga skäl kan permission beviljas för en eller flera dagar.

 

Det är alltid du som arbetsgivare som avgör om en anställd ska beviljas permission eller inte. Avtalets regler för permission innebär inte att en anställd har en absolut rätt till ledighet. De anställda har inte rätt till permission om ersättning enligt socialförsäkringsbalken kan utges, exempelvis för tillfällig vård av barn.

 

Fastigo rekommenderar företag att fastställa i vilka situationer de anställda har rätt till permission och att tillämpa lika permissionsregler för alla anställda.

Tjänstledighet

Tjänstledighet innebär normalt ledighet med löneavdrag. För viss facklig verksamhet har dock den anställde rätt till bibehållen lön under ledigheten. I andra fall, som vid föräldraledighet, görs löneavdrag men du som arbetsgivare kan enligt kollektivavtalet vara skyldig att utge viss ersättning.

 

I många situationer är arbetstagares rätt till ledighet reglerad i lag. Det finns för närvarande åtta olika ledighetslagar utöver semesterlagen. Även så kallade intressen av högre ordning, exempelvis vissa politiska uppdrag eller att vittna i domstol, ger rätt till tjänstledighet. I andra fall krävs att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om ledigheten.

Löneavdrag vid tjänstledighet

Avdrag vid tjänstledighet beräknas på olika sätt beroende på ledighetens längd och anges kollektivavtalet.

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.