DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Förhandling

Både du som arbetsgivare och dina anställda har rätt att förhandla vid frågor som rör er relation på arbetet. I medbestämmandelagen och andra arbetsrättsliga lagar finns det regler för hur en förhandling ska gå till.

För mer information om vad som gäller kring arbetsrättsliga förhandlingar se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta.

 • Översikt
 • Arbetsgivarnytt

Olika typer av förhandlingar

Det finns olika typer av arbetsrättsliga förhandlingar beroende på vilka frågor det rör sig om. Det kan till exempel handla om affärsledningsrätt, att tolka ett kollektivavtal eller vad som gäller beträffande arbetsskyldighet.

Att tänka på:

 • Vad handlar intressekonflikten om
 • Vilken förhandling är aktuell

Allmänt om förhandling

Den som är förhandlingsberättigad kan när som helst begära förhandling. Men det innebär också en skyldighet att inställa sig till en förhandling som motparten begär. Det finns regler kring formerna för en förhandling. Dessa gäller ifall inte parterna är ense om annat.

 

Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum, dels för vad som avhandlats och eventuellt överenskommits under förhandlingen.

 

Avslutas förhandlingen i oenighet, kan frågan i vissa fall föras vidare. Det ska ske inom en viss tid, så kallad preskriptionstid. Hur lång den är, beror på vilken typ av förhandling det är fråga om.

Att tänka på:

 • Rättighet och skyldighet
 • Tillvägagångssätt
 • Dokumentation
 • Preskriptionstid

Medbestämmande / samverkan

Medbestämmande- eller samverkansförhandling gäller vid frågor inom affärslednings- och arbetsledningsrätten. I dessa frågor har en facklig organisation rätt att försöka påverka besluten innan dessa fattas av dig som arbetsgivare.  Handlar det om större förändringarar av verksamheten är du skyldig att själv ta initiativ till förhandling. Därefter är du fri att fatta beslut i frågan, även om den fackliga organisationen motsätter sig detta.

Att tänka på:

 • Större verksamhetsförändringar
 • Facklig organisation
 • Initiativsansvarig

Fastigos samverkansavtal

Medbestämmandelagen utgår från att förhandlingar alltid sköts av företagsledning och facklig motpart.

Samverkansavtalet ger medarbetarna större möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Här finns regler om hur den lokala samverkan ska hanteras. Till det finns också ett avtal som behandlar arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.

 

Arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkan inom arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling regleras i ett särskilt avtal som finns som bilaga till Samverkansavtalet. De två förstnämnda områdena är lagreglerade. De centrala parterna har i bilagan valt att lyfta fram de delar av lagstiftningen som de lokala parterna ska samverka om.

Detta avtal gäller i tillämpliga delar även för medlemsföretag som inte träffat lokalt samverkansavtal utan förhandlar enligt reglerna i medbestämmandelagen.

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.