https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg

§ 1. Avtalets omfattning

Innehållsförteckning
§ 1. Avtalets omfattning
Innehållsförteckning
§ 1. Avtalets omfattning

§ 1. Avtalets omfattning

Mom 1. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor för fastighetsarbetare, anställda i företag anslutna till Fastigo.

För anställningar med avtalade arbetsuppgifter med en uppskattad arbetstid om högst 15 timmar per vecka, finns särreglering i § 6 mom 8.

Anmärkning
Avtalet reglerar inte anställningar som är att hänföra till bemanningsföretag.

Fastighetsarbete är ett kombinerat service- och teknikyrke. Inom arbetsområdet ingår hyresgäst- och boendeservice samt arbetsuppgifter av mer praktisk och teknisk karaktär.

Service till hyresgäster och boende innefattar uppgifter som erfordras för att tillgodose hyresgästers och boendes krav på och behov av tillsyn och skötsel. (Exempelvis husvärd, bovärd och liknande befattningar.)

Anmärkning
Parterna är ense om att avtalets tidigare bilaga 2 Anställningsvillkor – servicearbete har upphört att gälla. Parterna är vidare ense om att boendeservicetjänster i viss omfattning kan ingå som en integrerad del av det arbete som omfattas av F-avtalet.

I arbetsuppgifter av mer praktisk och teknisk karaktär ingår reparationer, vård, tillsyn och underhåll av byggnader, maskiner och övrig utrustning. (Exempelvis reparation och underhåll inom el, VVS, bygg- och trädgårdsanläggning, måleriarbeten samt skötsel av värme- och ventilationsanläggningar.)

Övriga arbetsuppgifter är bland annat att upprätthålla en god inre och yttre miljö.

Från icke avtalsreglerat och från annat avtal

Mom 2. Vid arbetstagares övergång från icke avtalsreglerat anställningsförhållande eller från annat för arbetsplatsen gällande kollektivavtal än detta får vid övergångstillfället löne- och andra förmåner ej försämras för arbetstagare, vars arbetsuppgifter ej förändras. För andra arbetstagare sker förhandlingar från fall till fall.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.