Vad är Klassigo?

Klassigo är ett partsgemensamt system för lönestatistik inom fastighetsbranschen. Det är ett verk­tyg för de lokala parterna i arbetet med lönesättningen. Klassigo delar in vanligt förekommande arbeten i grupper som sedan ligger till grund för lönestatistiken. Klassigo-koden består av fyra siffror vars positioner har olika betydelse. Systemets tre grundbegrepp är process (huvud- och del-), nivå […]