Kan man avvika från individgarantin i Fastighets löneavtal?

Ja, en förutsättning enligt Löneavtalets § 4 mom 1:3 är att de lokala parterna är överens om förändringen. Det kan handla om ändring av nivån på garantin eller att den tas bort helt.  Om en arbetstagare får låg eller ingen löneökning alls ska en överläggning hållas mellan chef och arbetstagare som ska resultera i en […]

Kan jag få veta vad andra vd:ar tjänar?

Fastigo samlar årligen in uppgifter på vd-löner som sedan sammanställs i en vd-lönestatistik. Vd och styrelseordförande kan få del av denna statistik om man kontaktar Fastigo. Fastigo lämnar inte ut uppgifterna skriftligt utan endast muntligt.

Hur vet jag hur mycket jag ska ge i löneökning?

För att komma fram till hur stort löneutrymmet är på företaget måste du som arbetsgivare både analysera situationen för det egna företaget och titta på en rad omvärldsfaktorer.  Det kan till exempel gälla att gå igenom produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt resultat och konkurrenssituation. Detta gäller framförallt tjänstemän. På LO-området är löneökningen reglerad i avtalet.

Kan jag strunta i att ge någon löneökning?

Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller. I respektive löneavtal regleras vilka som omfattas av lönerevisionen och om det finns en individgaranti. Om en arbetstagare av olika anledningar inte utfört sitt arbete på ett godtagbart sätt kan personen bli utan löneökning om löneavtalet saknar individgaranti. Arbetsgivaren är i sådant fall skyldig […]

Hur kan jag motivera de medarbetare som får en låg löneökning?

Att motivera medarbetare sker såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingssamtalet. I utvecklingssamtalet behöver chefen få den anställde att förstå sambandet mellan mål, resultat och lön. Då finns möjlighet att motivera den anställde till bättre prestation och större ansvar vilket kan ge en större del av kakan vid nästa lönerevision. I vissa fall behöver […]

Vilket mandat ska cheferna ha i lönesättningen?

Det är upp till företaget självt att bestämma. Men det är viktigt att man pratat ihop sig om principer för lönesättning och att det är tydligt för lönesättande chefer vilket mandat de har.

Kan vi få råd från Fastigo om hur många procent vi ska ge i löneökning?

Fastigo har kollektivavtal med fastställda lönepotter med LO-förbund, men där arbetsgivaren kan fördela den större delen av potten på arbetstagare som ska premieras. På tjänstemannasidan har Fastigo avtal som saknar fastställda löneökningsnivåer, där den lokala löneprocessen står i centrum. Fastigo kan därför ge dig vägledning att själv komma fram till löneökningens storlek på ditt företag.