• Nyheter
  • Balans mellan jobb och privatliv i nytt direktiv
DELA
Arbetsgivarnytt

Balans mellan jobb och privatliv i nytt direktiv

Riksdagen har beslutat att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Det innebär bland annat nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov. Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk lagstiftning men några ändringar måste ske för att uppfylla direktivets krav. Logga in i arbetsgivarguiden och läs mer om hur balansdirektivet genomförs.

En förälder med barn som inte har fyllt åtta år har möjlighet att under en period begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl, till exempel distansarbete och flexibel arbetstid. Arbetsgivaren avgör om det är möjligt att bevilja en sådan begäran och ska besvara begäran inom skälig tid.

En arbetstagare som är förälder eller vårdar en närstående och begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl omfattas av bestämmelserna om skydd mot missgynnande behandling i föräldraledighetslagen respektive lagen om ledighet för närståendevård. Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att man har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med direktivet. 

Vid uppsägning av en arbetstagare som ansökt om eller tagit ut pappaledighet, föräldraledighet eller ledighet för vård av anhörig eller utnyttjat sin rätt att begära flexibla arbetsformer ska skriftligen få besked om skälen för uppsägningen. Detta gäller även arbetstagare som inte omfattas av anställningsskyddslagen.

Relaterade nyheter

Arbetsgivarkalendern_internationella arbetsmiljöveckan v 43 okt 2023
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Guide till säker introduktion

43374225-exclamation-mark-icon-vector-illustration-flat-design
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetstid 2024

header city grid vår x 2
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Månadsrapportering till Fora

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.