https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Socialavgifter, basbelopp, skatter 2023
DELA
Arbetsgivarnytt

Socialavgifter, basbelopp, skatter 2023

Fastigos årliga lathund innehåller specifikation av lagstadgade och avtalsenliga avgifter, basbelopp samt en utförlig del om gällande skatteregler för anställningsförmåner med reseersättning och traktamenten.

Lagstadgade socialavgifter

För 2023 är de lagstadgade socialavgifterna 31,42 procent. För personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas. Vissa undantag finns också för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år.

Avtalsenliga socialavgifter

De avtalsenliga avgifterna för arbetare med SAF-LO-pension är 4,88 procent. Vid AKAP-KR/KAP-KL-pension är kostnaden minst 6,3 procent för arbetare och 6,15 procent för tjänstemän, men kostnaden är högre för anställda i högre lönelägen. För tjänstemän med ITP-planen är den genomsnittliga kostnaden cirka 13,5 procent om företaget omfattas av ITP2, den varierar eftersom pensionspremierna påverkas av företagets löne- och åldersstruktur.

I ovanstående procenttal ingår avgifter för Fastigos omställningsförsäkringar som debiteras årsvis av respektive fond. Dessa är avgift till Trygghetsrådet Fastigo för tjänstemän som är rabatterad till 0,07 procent, avgift till Trygg-hetsfonden Fastigo–LO för arbetare som är 0,07 procent. Även avgift till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd om 0,05 procent ingår.

Notera att för anställda inom måleri, bygg, teknikinstallation, och el tillkom-mer extra pensionsavsättning samt vissa branschspecifika avgifter vilka faktureras av Fora. För Månadslöneavtalet för måleri tillkommer också avgift för Utvecklingsfonden som debiteras årsvis av Fastigo.

Basbelopp

För 2023 är prisbasbeloppet 52.500 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 53.300 kronor och inkomstbasbeloppet 74.300 kronor.

Lathund: Anställningsförmåner, skatter och avgifter

Fastigos årliga lathund finns i Arbetsgivarguiden under  Pension, avgifter och ekonomifakta. För att komma åt lathunden behöver du vara inloggad eftersom den endast är tillgänglig för dig som är medlem.

 

Redan inloggad? Här kommer du direkt till lathunden

 

Lathund: Anställningsförmåner, skatter och avgifter

Fastigos årliga lathund finns i Arbetsgivarguiden under  Pension, avgifter och ekonomifakta. För att komma åt lathunden behöver du vara inloggad eftersom den endast är tillgänglig för dig som är medlem.

 

Redan inloggad? Här kommer du direkt till lathunden

 

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsgivarguidens ekonomisida

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se.haus.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.